Maria Ohisalo Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä!

Kaikki blogit puheenaiheesta Ylioppilaskunta ja pakkojäsenyys

Edunvalvonta etusijalle

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on maailman sopivin taho edistämään Helsingin yliopiston opiskelijoiden etua. HYY on samalla hyvin moninainen yhteisö, johon kuuluminen on perustutkinto-opiskelijoille lakisääteisesti pakollista poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Pakkojäsenyys on perustuslain suomien vapauksien kannalta kyseenalaista, ja ammattikorkeakouluissa pakkojäsenyyttä ei edes ole. HYY on kuitenkin ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka eivät liity opiskelijoiden edunvalvontaan.

On aika luopua ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä

Korkeakoulututkintoon johtavia opintoja opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden on yliopistolain nojalla kuuluttava ylioppilaskuntaan. Perustuslain yhdistymisvapauden rajoittamista perustellaan lähinnä historiallisilla syillä. Vaikka pakkojäsenyys on yhdistymisvapauden kanssa ristiriidassa (ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhdistys, perustuslain 13 §:n yhdistymisvapaudella viitataan myös niihin), ylioppilaskunnat lobbaavat voimakkaasti sen puolesta, sillä ne hyötyvät pakollisuudesta.

Akateeminen ongelma

YLIOPPILASKUNTIEN PAKKOJÄSENYYTTÄ PAISUTELLAAN

Yliopisto-oppilaiden ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä väitetään usein perustuslain vastaiseksi, kuten

Nykyjärjestelmä rikkoo räikeästi perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua yhdistymisvapautta” ja

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja yliopistojen ylioppilaskuntien tehtävät ovat täysin samat.”

Kirjoittaja vaatii yhdenvertaisuuteen vedoten ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistamista. (mielipide HS 29.12.)

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä