Maria Ohisalo Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä!

Kaikki blogit puheenaiheesta Tuulivoiman terveyshaitat

Poliittinen agenda määrää kaavasuunnittelussa

Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon, jonka keskeinen ilmentymä on valta päättää maankäyttöpolitiikasta. Kaavoitusta säätelevä maankäyttö- ja rakennuslaki ei anna tuulivoimaloille erityisasemaa. SDP:n puoluejohto sekaantui Porissa Ahlaisten tapaukseen. - Antti Rinne vaati Porin valtuuston SDP ryhmää hyväksymään Ahlaisten tuulivoimakaavan valtuustossa. SDP:n tulevaisuusinvestoinnit liittyvät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tuulivoimaloilla, ympäristöuhkien torjuntaan.. -  ristiriitaista juttua.

https://yle.fi/uutiset/3-10093835

 

Sanna Tenkulalle, Hannu Arolle ja kaikille ympäristönsuojelijoille!

 

"Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ympäristönsuojelulakiin (527/2014) uusi 182 a § seuraavasti:

182 a §

Viranomaisen toimivalta eräissä tilanteissa

Tuulivoimala, suunniteltu virhe ei ole inhimillinen erehdys.

Kuntien kaavoitusmonopoli mitätöitiin säätämällä laki tuulivoiman tuesta, syöttötariffi/takuuhinta asetus v. 2011 harhautti kuntapäättäjät kuvittelemaan valtiovallan tukevan maaseudun kuntia jatkuvati nousevien kulujen maksamisessa.

 

Asetuksen tarkoitus olikin aivan toinen, kuntien ei ollut pakko osallistua terveys-ja ympäristöhaittoja tuovaan rakentamiseen valheellisella ilmastonmuutos syyllä. (Tätä ei kerrottu) Ilmastonmuutos on luonnollinen muutos johon ihmisen tekemiset ei vaikuta juuri mitään. Valtiovalta syyllistyi valehteluun.

 

Harjoitettu ilmastopolitiikka ympäristölle haitallista

Mikäli harjoitettu politiikka tai toimenpiteet ovat kansalaisille tai ympäristölle haitallisia, politiikan harjoittajalla tai toimenpiteen käynnistäneellä taholla on todistustaakka toimenpiteen osalta tai harjoitetun politiikan osalta, että haitattomuudesta on olemassa pitävät todisteet. Mikäli ei ole pitäviä todisteita, vastuu kansalaisille tai ympäristölle aiheutetusta vahingosta lankeaa toimenpiteen käynnistäjälle tai politiikkaa harjoittaneelle taholle. Teoriassa uskon varassa harjoitettu ilmastopolitiikka voidaan asettaa myös vastuuseen, kun osoittautuu esim.

Tiede on höpöä, ja näennäistutkimukset ohjaa politiikkaa: Sairaaksi infraäänistä

Ensin rakennetaan maailman suurimmat tuulivoimalat Suomeen väkisin tukipolitiikalla, haitoista ei välitetty, ja nyt harkitaan viiden vuoden jälkeen tuuliturbiineista aiheutuvaa terveys- ja ympäristövaikutus tutkimusta ja miten se suoritetaan. Julkista rahaa käytetään haittojen rakentamiseen, eikä niiden poissulkemiseen rahaa riittäisi enää, - mitä helv? Terveellistä ja turvallista asuinympäristöä ei voida enää perustuslain mukaisesti turvata asukkaille. - Erikoista yhteiskuntapolitiikkaa, ei voi muuta sanoa!

 

Korholan kanakuolemat jäävät elämään

Eija-Riitta Korholan Facebookpäivitys tuulivoimalan aiheuttamista kanakuolemista jää pysyvästi elämään. Tulemme aina ajattelemaan, että tuulivoimassa on jotain vaarallista, sillä "siihenhän kuoli niitä kanoja, vai miten se juttu oli". Vaikka myöhemmissä selvittelyissä on selvinnyt, että kanat tappoi minkki, niin silti tarina tuulivoiman tappamista kanoista jää alitajuntaamme, sillä "Niillähän olivat ne silmien verisuonetkin räjähtäneet".

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä