Maria Ohisalo Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä!

Kaikki blogit puheenaiheesta Aktiivinen kansalaisuus

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan jatkossa 5 äänioikeutettua Suomen kansalaista

 

Onko tällainen muutos mielestäsi tarpeellinen? Ota kantaa 12.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fissä:

 

"Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansalaisaloitelain 3 §, 5 §:n 3 momentti, 7-9 §, 11 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 15 §, seuraavasti:

 

3 § Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö

Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Paavo Väyrynen tekee sen vielä kerran – tie tähtiin

Paavon ilmoituksen mukaan Seitsemän tähden liike on perustettu rekisteröitynä yhdistyksenä. Nyt seuraavassa vaiheessa pitää kerätä tuhansia kannatuskortteja, jotta yhdistyksestä saadaan puolue (rp).

Tiedonvälitys yhteiskunnassa

Hesari pääkirjoituksessaan nosti vapaan kriittisen tiedonvälityksen pintaan. Avoin demokratia on toistaiseksi paras tapa hallita yhteiskunnallista kehitystä. Toimiakseen demokratia tarvitsee tiedonvälityksen, joka kykenee arvostelemaan myös vallankäyttäjät yhteiskunnassa. "Demokratiassa kansalaiset tarvitsevat totuudenmukaista tietoa sekä heitä itseään että koko yhteiskuntaa koskevista asioista myös äänestyspäätöksiään varten."

Aktiivimallista iloa ja riemua laajemminkin!


Aktiivimalli on nykyajan ihmeellinen innovaatio, joka sähköistää sohvan pohjalla löhöävän masentuneen työttömän ja saa hänet durasel-pupuna tehtailemaan työhakemuksia ja lörpöttelemään vilkkaasti työkkärin virkailijoiden kanssa sekä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan hiki hatussa.

IN - Trumpmedia*

Perinteellinen media on huuli pyöreänä, kun tiedonkulku ei enää ole täysin heidän käsissään |1. Pahin kolahdus syntyy siinä, kun perinteellinen media, jota myös neljänneksi valtiomahdiksi kutsuttiin – on menettämässä oman lisäväritys tai haalistamisoikeuden – puhumattakaan unohtamisesta ja tietoisesta paitsioon jättämisestä.

 

Mitä tarkoittaa osallisuus?

Having, belonging, acting. Nämä ovat osallisuuden kolme perustaa THL:n sivulla kuvattuna. Having tarkoittaa riittävää toimeentuloa, perusturvaa ja turvallisuutta, belonging puolestaan kuulumista johonkin, yhteisyyttä. Ihmiselle on tärkeää tuntea kuuluvuutta yhteiskuntaan tai omaan yhteisöön. Se on siis ulkopuolisuuden ja vastentahtoisen yksinäisyyden ja eristäytymisen vastakohta. Acting on toimimista, päätösvaltaa omassa elämässä, aktiivisuutta.

Elämäntaito.

Demokratia oppikirjan mukaan. Opettajan opas, elämäntaito (opetushallitus)

  • arvoa
  • kansan tai enemmistön tahdon toteutumista
  • yhteiskuntamallia
  • menettelytapaa päättäjien valitsemiseksi

Toimivaa kansanvaltaa uhkaavat ainakin

  • passiivisuus, irtaantuminen ja syrjäytyminen
  • tietojen ja taitojen vajavaisuus
  • keskustelun puute
  • ääriliikkeet.

Lisäksi kansanvallan toimivuus vaarantuu, jos

Pressiklubi ja Valtakunnanterapeutti Raimo lopetettava

Kun lauantain TV:n Ykkösaamun toimittaja kysyy, mitä haastateltava aikoo seuraavaksi tehdä jätettyään studion ja haastaateltava vastaa  “mennä lenkille”  tai “mennä lenkille koiran kanssa” on siinä riittävästi informaatiota tyydyttämään kansalaisten uteliaisuutta. Siinä ei mennä liian pitkälle. Ei pidä “osallistamisessa” mennä liialllisuuksiin. Siinä on ajankohtaisohjelman kultainen standardi, johon muiden ajankohtaisohjelmien Suomessa ja Venäjällä tulee pyrkiä. 

KANSA JA SEN EDUSTAJAN MUODOSTAMA ONGELMA

Tässä on käsitelty hieman erilaisesta näkökulmasta meidän nykyisiä ongelmiamme. Esille nostetaan merkittävä tekijä, jota juuri ei ole muualla käsitelty. Tämä ongelma on osaltaan ollut vaikuttamassa pidemmän aikaa ja jatkuvasti pahentunut entisestään. Vastuu tästä on yllättäen tekijöiden ja toimijoiden lisäksi myös jokaisessa meissä, eli kaikissa kansalaisissa, sillä me emme ole hoitaneet tehtäviämme kunnolla, ja nyt niitämme satoa mitä olemme itse kylväneet.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä