Maria Ohisalo Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä!

Eriskummallinen karkkiraha?

  • Eriskummallinen karkkiraha?
  • Eriskummallinen karkkiraha?

11.10.2016 mediassa uutisoitiin, kuinka sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on jakanut 1,1 miljoonaa euroa erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille.

 

Tutkijana tämä kiinnosti minua, koska STM oli haun avatessaan viitannut erääseen tutkimukseemme huono-osaisuuden kasautumisesta leipäjonoissa*. Ajattelin hetken, että hienoa, nyt tutkijoita on kuunneltu ja STM etsii toimijoita, joilla on halu nälän lisäksi poistaa köyhyyden ja huono-osaisuuden syvempiä syitä, poistaa niitä moninaisia huono-osaisuuden ulottuvuuksia, joita olimme tutkimuksessamme käyneet läpi ja paljon painottaneet.

 

Mikä tästä päätöksestä sitten tekee eriskummallisen?

 

1. STM on kautta historian pysytellyt mahdollisimman kaukana ruoka-aputoiminnasta. On vedottu erityisesti perustuslain 19 pykälään, jonka mukaan julkisella vallalla on vastuu ihmisten hyvinvoinnin turvaamisesta, ei järjestöillä tai seurakunnilla. Jakamalla sosiaaliturvaa, sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita STM on pitänyt tästä vastuustaan kiinni. Hyvinvointivaltiossa köyhyyttä on poistettu rakenteiden kautta, ei leivällä. EU-ruokaakin on koordinoitu maa- ja metsätalous- ja työ- ja elinkeinoministeriöistä käsin. Eräänlaiseksi köyhäinavuksi tai köyhyyspolitiikaksi nähtävään ruoka-apuun ei STM ole lähtenyt mukaan. Nyt eduskunnan siunauksella rahaa on jaettu leivän jakamiseen. Aiemmin järjestöjen rahat ovat tulleet muun muassa kuntien tukina järjestötyölle tai Raha-automaattiyhdistyksen kautta. Kunnissa tämä perustuslain ”suoja” on siis periaatteessa rikottu jo aika päivää sitten.

 

Kansanedustaja Mika Niikko toteaa verkkosivuillaan: ”Kauniista sanoista huolimatta ruoka-aputyön toimijat eivät ole saaneet vähäosaisten auttamiseen juuri mitään tukea. Valtion tukea ei koskaan. Kansanedustajalta jää huomaamatta, että esimerkiksi EU-ruokaan liittyvät päätökset on jo vuosia siunattu eduskunnassa, joskin on painotettu, että apu ei ole sosiaaliturvaa.

 

2. Ruoka-apua jakavat Suomessa sadat eri toimijat, suurimpana Suomen evankelis-luterilainen kirkko seurakuntiensa kautta. Muita suuria toimijoita ovat esimerkiksi Sininauhaliitto (sote-kentällä ylipäätään, ei suoraan ruoka-avussa) ja ViaDia. Pelkästään ViaDia:lla on lähes 70 aktiivista toimipistettä eri puolilla maata ja vuoden 2015 aikana se jakoi pisteistään esimerkiksi 149 163 ateriaa ja yhteensä 1 040 150 kiloa ruokaa*.

 

Tunnen kenttää, sillä olen tutkinut leipäjonoissa käyvien hyvinvointia jo vuosia. Julkaisimme vuonna 2013 raportin, jossa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa kentän toimijoita, logistiikkaa ja esimerkiksi vapaaehtoisten määriä. Haastattelimme 171 toimijaa eri puolilta maata. Näistä 171 toimijasta yksi ilmoitti nimekseen Samaria rf. Tämä järjestö oli nyt se, joka sai tästä STM:n rahasta leijonan osan, 765 000 euroa käytettäväksi yhdessä 20 toimijan kanssa. Se on enemmän kuin mikään yksittäinen toimija on saanut koskaan Suomen historiassa. Verkkosivujensa mukaan ”Samaria group tekee kristilliseltä arvopohjalta laadukasta syrjäytymistä ehkäisevää ja terveyttä edistävää päihdehoitotyötä”.

 

Hakemuksia ministeriöön tuli satakunta. Rahaa saivat:

 

Samaria rf (ruoka-apuun 765 000): Yhteensä 20 toimijaa (Samarian mukaan tukea saavat järjestöt toimivat pääosin kristilliseltä arvopohjalta)

 

A-klinikkasäätiö (46 000)

Kriminaalihuollon tukisäätiö (10 000)

Nuorten ystävät ry (80 000)

Suomen Romanifoorumi (58 000)

Suomen Ice-Hearts ry (139 000)

 

Herääkin kysymys, miksi raha jaettiin näin pienelle joukolle, kun ruoka-apua jakavia toimijoita on satoja? Suurempi kysymys on kuitenkin se, miksi raha jaettiin Samarialle, jonka verkkosivuilla ruoka-apua ei juuri näy tai joka ei ylipäätään ole ruoka-avun kentällä suuri toimija? Ei kuten esimerkiksi ViaDia, jolla on valmiit verkostot ja organisaatio ruoka-avun jakamiselle ja tärkeimpänä, myös paljon muuta auttamistoimintaa kuin ruoan jakamista. Järjestötukia joskus saaneet tietävät, että yleensä tukea saa toiminnalle, josta on osoittaa aiempaa vaikuttavuutta ja harvoin rahaa annetaan täysin uudelle toimijalle.

 

3. Jäin pohtimaan erästä yhteydenottoa. Minuun otti syksyllä 2015 yhteyttä Nina Havia Ruoka-apuyhdistysten liitto ry:stä. Liiton perustamiskokous pidettiin 17.12.2015 ja yhdistys rekisteröitiin tämän vuoden puolella (5.4.2016, kun STM-haun deadline oli 7.4.2016). Hän oli ruoka-aputoimijoilta kuullut, että minulla olisi mahdollisesti tietoa ruoka-avun toimintakentästä. Kerroin kentästä sen mitä tutkimustemme pohjalta tiesin. Havia toimi päätöksen aikaan Takaisin Elämään ry:ssä toiminnanohjaajana. Samaisessa järjestössä apulaistoiminnanohjaajana toimi tuolloin Mika Niikon poika. (Edellämainitut eivät työskentele enää järjestössä, muokattu 20.2.2017.)

 

Sattumoisin nimi Niikko tuli vastaan myös monessa kohtaa tämän päätöksen yhteydessä: STM:n rahasta kertoi omilla sivuillaan, haastatteluissa ja Facebook-profiilissaan Suomen uutisten mukaan hankkeen puuhamies Mika Niikko. Jutun mukaan: ”Toimi Kankaanniemi toimii valtiovarainvaliokunnassa kunta- ja terveysjaoston valiokuntavastaavana. Hän kiitti valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Vähämäkeä sekä valiokunnan varajäsenenä toimivaa Niikkoa hyvästä valmistelusta niin, että hänen oli hyvä nuijia hanke eteenpäin... Mika teki tässä valtavan työn ja Ville toimi valiokuntavastaavana eduskuntaryhmässä.”

 

Perussuomalaisten lehden Suomen uutisten haastattelussa Nina Havia kiittää perussuomalaisia työstä saada ensimmäistä kertaa ruoka-aputoimijoille rahaa suoraan eduskunnalta. STM:n tiedotteessa ei tästä liitosta mainita, mutta Havian haastattelusta käy ilmi liiton suhde päätökseen. Samaria ja Ruoka-apuyhdistysten liitto ovat siis lyöneet hynttyyt yhteen, eikä siinä mitään, toimijoiden kannattaakin verkottua. Niikko on Kankaanniemen kuvauksen mukaan "hoitanut homman kotiin” ja ruoka-avun kentällä on eriskummallisesti puhuttu ”perussuomalaisten rahasta”, vaikka jaettu summa on veronmaksajien rahaa. Myös perussuomalaisten lehti ottaa rahasta kunniaa: takana perussuomalaiset.

 

Erikoiseksi homman tekee se, että Samarian oma lehti ilmestyi viikkoa ennen päätöstä sekä STM:n tiedotetta ja lehdessä kerrottiin Samarian saamasta rahasta (kuvissa). Lisäksi lehdestä löytyy syyskuussa tehty haastattelu, jossa kansanedustaja Mika Niikko kertoo, kuinka rahaa on tulossa ruoka-aputoimijoille.

 

4. Miksi puhun karkkirahasta? Hallitus on jo hallitusohjelmaväännöistään lähtien korostanut julkisen talouden tasapainottamista ja velkaantumisen pysäyttämistä. Konkreettisesti säästöjä on haettu muun muassa sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta leikkaamalla. Muun muassa Kelan tutkimuksessa on käynyt ilmi, että sosiaaliturvaleikkauksista aiheutuvat tulonmenetykset ovat suurimpia pienituloisilla. Yhtä aikaa siis nakerretaan hyvinvointivaltion rakenteita, mutta toisella kädellä jaetaan rahaa järjestöille aukkojen paikkaamiseen.

 

Kaiken tämän jälkeen haluan painottaa, että ruoka-avun kentällä tehdään paljon hyvää ja olen vuosia tehnyt hyvässä hengessä yhteistyötä toimijoiden kanssa. Suurin ongelma on se, että hyvinvointivaltio muuttuu hyväntekeväisyysvaltioksi, jos se jakaa köyhyyteen leipää, eikä korjaa asuntopolitiikan ongelmia tai perusturvan aukkoja, joiden läpi ihmiset putoavat kolmannen sektorin ja seurakuntien huomaan. Olemme tutkijoina painottaneet, että ruoka-avussa käyvien ihmisten tilaan ei auta ensinnäkään pelkkä ruoka, mutta ei pelkästään myöskään jonkin sosiaaliturvaetuuden korotus, vaan monen kohdalla tarvitaan apua myös sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin, kuten masentuneisuuteen, päihdeongelmiin tai heikkoon fyysiseen terveydentilaan, ylivelkaantumiseen tai yksinäisyyteen.

 

Vaaditaanko siis näiltä ruoka-aputoimijoilta nyt sitoutumista siihen, että ruokaa saavia ohjattaisiin sosiaalitoimeen tai heille annettaisiin vaikkapa velkaneuvontaa? Entä vaaditaanko raportoinnin lisäksi toiminnan vaikuttavuuden arviointia?

 

Auttavatko kylmäautot poistamaan kasautunutta huono-osaisuutta ihmisiltä, jotka ovat olleet vuosia leipäjonoissa? Auttaako tällainen raha ihmisiä irti leipäjonoista? Entä, vakiinnuttaako tämä entisestään köyhyyspolitiikkaa, jossa painopiste auttamisessa on seurausten, ei syiden korjaamisessa?

 

Lopuksi ehdotus: 765 000 eurolla palkkaisi 15-20 sosiaalityöntekijää vuodeksi auttamaan ihmisiä monisyisten ongelmiensa kanssa. Jos rahaa olisi korvamerkitty suoraan kunnille niiden sosiaalityöhön, ihmisiä olisi ehkä voitu myös nostaa pois leipäjonoista. Näin on tehty jo opetus- ja kulttuuriministeriön tärkeässä etsivässä nuorisotyössä. Ruokaa tarvitaan, mutta ensisijaisesti tarvitaan köyhyyden poistamista.

 

*Artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (2015): Huono-osaisuuden ulottuvuudet ja kasautuminen leipäjonoissa

*ViaDian vuosikertomus 2015

Aiemmin olen kirjoittanut teemasta mm. täällä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän harrihaavisto kuva
Harri Haavisto

Ruoka-avun tarve kasvaa lähivuosina perusturvan leikkausten ja terveydenhuollon maksujen korotusten myötä. Hallitus olisi voinut tehdä päätöksiä,joilla se ei olisi kurjistanut köyhien ja sairaiden elämää entisestään. Kuitenkin hallitus päätti toteuttaa leikkaukset ja esittäytyä hyväntekijänä antamalla entistä enemmän työllistämälleen kolmannelle sektorille pienehkön summman. Vaalikarjaa juksataan nyt räjähtelevien lepakoiden ja almurahan suosiollisella avustuksella.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Ja rahaa ohjataan Niikon homovastaiselle seurakunnalle.

Käyttäjän mikaniikko kuva
Mika Niikko

Voi kun osaisit hiukan edes hävetä tuota käytöstäsi..

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #15

1. Olen kokenut sen käytännössä. Olin persujen vaalitilaisuudessa Koivukylässä. Juttelin puolitututun kanssa ja käsittelimme juuri homoutta. Sen kuuli yksi, joka ilmottautui seurakuntalaiseksisi, ja tunkeutui seuraamme saarnaamaan tulikivenkatkuisesti sekä sylki lentäen kuinka iljettävää homous pn ja kuinka raamattu kieltää sen.
2. Näin ihmiset sen kokee. (Slunga-Poutsalo)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #15

Lainaus:
sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on jakanut 1,1 miljoonaa euroa erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille.

Laskin tuossa kun köyhiä on leipäjonossa n.900 000 jo ,niin tuleehan siitä sentään n.1,40e/per leipäjonolainen . Muistakaa kiittää kun "ylhäältä" edes jotain annetaan.

Kumma kun ei Persut eikä Vihreät koskaan mainitse sitä että Köyhiltä leikattiin jo 22v -94 toimeentulotuesta pois:
Lapsilisät
Kotihoidontuet
elatusmaksut
lapsiperheen muut tuet.
Otetaan tuessa huomioon Tulona ja vähennetään edm. tuesta.
Hallitushan oli E.Aho kesk./Viinanen kok. +Rkp,krst.-94

Käyttäjän ErkkiSaarela kuva
Erkki Saarela

Näin persut ostavat ääniä kunnallsivaaleissa meidän kaikkien verovaroilla.

Käyttäjän ElinaHalttunen-Riikonen kuva
Elina Halttunen-Riikonen

Hyvä että nostit tämän esiin.

Tarkastelua ei varmaan kannata jättää tähän, vaan varmaankin tutkailet myöhemmin saiko joku samarialta ruoka-apua, vai ainoastaan eheytyshoitoa, eli minne se raha meni ja paljonko ruokaa ihmiset sillä sai.

Käyttäjän mikaniikko kuva
Mika Niikko

Maria, Maria, Maria..
Kommenteissasi tarkoituksella tai ei väheksyt joidenkin järjestöjen oikeutta tukeen, jota he nyt saavat.

Jo Olisit varakansanedustajan sijasta päässyt eduskuntaan asti, olisit todennäköisesti kannattanut tällaista kädenojennusta ruoka-aputoimijoille ja vähävaraisten lasten harrastusrahaa.

Kuten itsekin totesi, hakemuksia tuli paljon, kymmen kertainen määrä jettavaan nähden. Nyt ruoka-apua saajien keskuudessa painotettiin ensisijaisesti kylmäkuljetusajoneuvojen hankintoja.
Muistaakseni 15 järjestöä saa ajoneuvon hankintaan tukea. Järjestöt joilla on elintarvikkeiden saaminen kaupoissa loppunut tai loppumassa. Tiukentuneiden elintarvikenormien tulkintojen johdosta moni kauppa ei anna elintarvikkeita ilman kylmäkuljetusajoneuvoa. Tällä tuella turvataan pitkään toimineiden työn jatkuminen.

Toiseksi. Via Dia olisi ansainnut tukea myös, kuten vaikka kaikki 300 muutakin Suomessa ruoka-aputyötoimijaa. Nyt tuki meni ymmärtääkseni pääosin niille, joilla ei ole kirkkokuntaa selkänojana ja joilla oli työn loppu edessä ilman kalustoa.

Eduskunta tulee, mikäli minusta riippuu, jatkamaan ruoka-aputyötä tekevien järjestöjen tukemista myös ensi vuonna. Tällöin varmaan moni uusi toimija pääsee osaksi tukea. Kuten Vapaakirkon Via Dia, joka tekee arvokasta työtä myös vankien parissa.
Toivottavasti Vihreät myös seisovat tällaisen tuen takana, eivätkä piiloudu "valtio ei voi jakaa ruuan jakamisen" fraasien taakse.

Pekka Pylkkönen

Eikö tämä ruoka-avun järjestäminen satojen järjestöjen kautta ole vähän tehotonta hommaa? Meillä on jo erinomaisen kattava verkosto kauppoja jotka kattavat koko maan toimivine kylmäketjuineen. Eikö sitä voisi hyödyntää jotenkin? Esimerkiksi maksamalla pienituloisille tulonsiirtoja ja viime kädessä toimeentulotukea jolla hankkia ruokaa?

Mikäli päiväysruokaa esimerkiksi - ihan oikein - halutaan saada käyttöön, siihenkin löytyy varmasti kaikkia hyödyttävä ratkaisu yhdessä kauppojen kanssa.

Käyttäjän mikaniikko kuva
Mika Niikko

Kysymys on kolmannen sektorin omaehtoisesta työstä joka on syntynyt tarpeeseen. Hävikkiruoka menee löytää oikean osoitteen osoitteen juuri niiden kautta jotka toimivat siellä ruohonjuuritasolla. Eri asi taasen on poistaa eriarvoisuus kokonaan. Siinä ei ole onnistunut vielä kukaan missään maassa..

Pekka Pylkkönen

Jos tarkoitat erilaisia tuloja, niiden poistamiseen tuskin on juuri kenelläkään haluakaan. Suomesta köyhyys on onnistuttu käytännössä poistamaan joitakin tukijärjestelmien ulkopuolelle ajautuneita yksilöitä lukuunottamatta.

Vähittäiskaupan bisnes on olla kanavana nimenomaan kuluttajille päin ja siinä se onnistuu erinomaisesti. Logistiikka kattaa koko maan ja se kykenee noudattamaan esimerkiksi terveyttä koskevia normeja. Tarvitaanko tähän rinnalle toinen distribuutiojärjestelmä ja miksi? Yleensä olisi syytä olla jakamatta rahaa 'ratkaisuille' kun ei ole selvitetty edes ongelmaa.

Käyttäjän mikaniikko kuva
Mika Niikko Vastaus kommenttiin #17

Ongelma on että ihmisillä on nälkä. Järjestöt osaavat vastata tähän. Ei siihen mitään tutkimusta tarvita vaan laupeutta.

Köyhyystutkija ei ymmärrä sitä, että juuri vähävaraiset haluavat ruokatyön jatkuvan. Ei sossut tätä osuutta korvaamaan!
Jos Vihreät olisi tämänkin avustuspäätöksen tehnyt, olisi vuoden ajan 20 sossua enemmän voivottelemassa tyhjää jääkaappia. Ongelma on se, että tutkijat eivät tunne tätä ihmisryhmää muuta kuin teorian kautta. Perussuomalaiset vastaavasti haluaa turvata toimijoiden työn jopa vuosikymmeneksi.
Vihreät voisi "köyhyysrutkimuksen" sijasta oppia tukemaan poliittisesti ja taloudellisesti niitä järjestöjä jotka tekevät työtä vähävaraisten parissa. Enemmän tekoja ja vähemmän puhetta..

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #18

Kaupat ruokkivat lähes koko väestön ilman ongelmia. Ensin pitäisi selvittää miksi ne eivät riitä kaikille. Tutkimuksen paras puoli on se että sen jälkeen on ainakin mahdollista tehdä rationaalisia päätöksiä.

Ruokajonoihin voi jäädä täsmälleen samoja ongelmia jotka liittyvät kauppoihin. Vaikka että ihmisten liikuntakyky on alentunut. Tällöin se ei auta vaikka kuinka jaetaan leipää konttorilla. Emme tiedä kun kukaan ei selvitä. Jos taas kyse on rahan puutteesta, pitää selvittää miksi ihmisiltä jäävät tuet hakematta tai miksi he tuhlaavat tuet johonkin mihin ne eivät ole tarkoitettu.

Fiilispohjalta ei voi tehdä politiikkaa, ei ainakaan hyvää politiikkaa. Tarvitaan faktoja ja paljon.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #18

Persut haluavat siis turvata leipäjonot vuosikymmeniksi eteenpäin. Eipä tuota voisi kauniimmin enää muotoilla. Varmasti juuri leikkaamalla köyhimmiltä ja antamalla rahaa kavereiden avustusjärjestöille se tavoite onnistuu parhaiten.

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #20

Moni PS vaatii, että kehitysyhteistyön pitäisi olla sellainen, että rahoitetaan jokaisen tahdon mukaisesti, muttei verorahoilla! Miksi ge ny eivät voisi toimi niin?
Maria, hyvä ehdotus sinulla. Ei almuja vaan aitoja vaihtoehtoja. Kiitos!

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #23

Vaihtoehdot ovat lähinnä almut tai ansiot. Täällä ei ole mitään runsauden sarvia, ei edes kansanedustajilla. Joku saa hiki otsalla painaa hommia jotta kansanedustajat voivat esiintyä 'hyväntekijöinä' ja jakaa rahaa.

Tämä on iso syy siihen miksi esimerkiksi sosiaalisten projektien pitää perustua tietoon eikä luuloihin. Tiedolla tehdään vaikuttavia ja tehokkaita systeemejä, luuloilla hukataan toisten rahat.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #24

Näin se taitaa olla. Sosiaalityön tulisi olla tehokasta niin, että ihmisten elämä oikeasti paranisi sen myötä, mutta aika paljon nyt laitetaan rahaa aivan turhaan ja tehottomaan kikkailuun, jopa vähäosaisten kyykyttämiseen. Eihän se johda mihinkään hyvään.

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #18

Ehkä noille tarkoituksella väärin ymmärtäville kommentoijille voisi selkokielisesti lausua, ettei ruoka-aputoimijoiden työn turvaaminen ole itsetarkoitus, vaan se, että sosiaaliturvan turvaverkon rei'istä läpipudonneille ihmisille on tarjolla apua. Niinkin konkreettisessa muodossa kuin ruoka, kun hakemuslomakkeiden täyttämisellä ei vatsa täyty.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #18

Ongelma on "hyvinvointi" Suomessa että porvaripuolueet on ajanut -03 lähtien Sosiaaliturvan Romanian tasolle.
(Yle/IL)
EU sopimusten mukaan Suomi rikkoo sopimusta. Sosiaaliturva on 50% alle annettujen määrien. Jo 3-4 huomautusta tullut EU.

Nyt sitä pahentaa Työministeri ja Sos.terveysministerit Linström ja Mattila persut leikkauksilla. Sipilän hallituksessa.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Paljon se kolmas sektori,yleishyödylliset järjestöt kertoo paljon ne hyötyy työllistetyistä joille veronmaksajat maksaa palkat sosiaaliturvana?
Entä mitä muita tukia kuin tuo edm.järjestöt saa. Aika kallista "hyväntekeväisyys" Bisnestä.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Yhteiskunnan tulisi tarjota kaikille turvattu toimeentulo. Hyvinvointi ei voi olla almujen varassa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Ainahan se on sama rasittava vinetys vastakkaisilta puolueilta kun jollekin järjestöille rahaa annetaan, koskaan ei nämä mene oikein.

Poliitikot ovat sellaisi perskärpäsiä, joiden tärkein tehtävä ei ole yhteisten asioiden hoito, vaan kyttääminen ja vakoilu, että miten nyt saataisiin nuokin tiputettu valtaistuimelta. Tämä on sellainen yleissuomalainen tapa, ei niiden omien toimien niin väliä, kunhan naapurin toimista ollaan tarkasti selvillä.

Tämä ei kohdistu erikseen mihinkään puolueeseen, kaikki ovat erittäin ammattitaitoisia tässä paskan möyhimisessä.

Minä en tiedä kuka mitäkin järjestöä lähellä on, mutta eikö kuitenkin ole pääasia, että köyhät ja nälkäiset saavat ruokaa?

Vai onko sekin jollain tavalla väärin, että ei kannata antaa, kun sitä ja tätä ja tuota voisi paremminkin tehdä.

VMP.

Petri Muinonen

Vastaan Pekka Pylkkösen esittämiin, kaupan resursseja hyödyntävää ruoka-avun jakelua koskeviin kysymyksiin parhaani mukaan:

1) Eikö tämä ruoka-avun järjestäminen satojen järjestöjen kautta ole vähän tehotonta hommaa?

On se, mutta paljolti vapaaehtoistyön tehtynä vaikuttavampaa kuin apuresursseista maksettuna työnä tuhansien kauppojen kautta. Vapaaehtoisia ei kaikille kaupoille riitä, vaikka kaupat tekisivätkin yhteistyötä.

2) Meillä on jo erinomaisen kattava verkosto kauppoja jotka kattavat koko maan toimivine kylmäketjuineen. Eikö sitä voisi hyödyntää jotenkin?

Ei ainakaan pääsääntöisesti niin, että kaupan kylmäauto vie hävikkiruoat ruoka-avun jakelupisteeseen. Pääosalla kauppoja ei edes ole kylmäautoja: varsinkin suuret päivittäistavaraketjut ovat tehneet kaikkensa, että logistiikkakin olisi niiden käsissä eikä yksittäisten kauppiaiden. Ja sekin logistiikka toimii kauppoihin päin, ei sieltä pois. Kaupoista poisvievää logistiikkaa ei ole muualle kuin kaatikselle, ellei sitä ruoka-aputoimijoiden tapaan erikseen sovita ja järjestetä.

3) Esimerkiksi maksamalla pienituloisille tulonsiirtoja ja viime kädessä toimeentulotukea jolla hankkia ruokaa?

Tätähän tehdään jo eikä näköjään kaikilla toimi. Itse kannattaisin alkoholin ostamiseen kelpaamattomia päivittäistavaraseteleitä valtaosalle toimeentulotuen summasta vapaasti käytettävän toimeentulotuen sijaan. Sillä tarpeellisen hankkimiseenhan niiden tulonsiirtojen kuuluu mennä eikä niin, että sossun rahat juomiin ja ruoka haetaan leipäjonosta.

4) Vähittäiskaupan bisnes on olla kanavana nimenomaan kuluttajille päin ja siinä se onnistuu erinomaisesti. Logistiikka kattaa koko maan ja se kykenee noudattamaan esimerkiksi terveyttä koskevia normeja. Tarvitaanko tähän rinnalle toinen distribuutiojärjestelmä ja miksi?

Ruoka-avun saaja ei ole kuluttaja, vaan avustustoiminnan kohde. Kanava (kaupan hylly) ei ole sama, jota kuluttaja käyttää. Kauppa joutuu kuitenkin järjestämään kaikkien poistoon menevien tuotteiden keruun hyllyistä, ja työ ei siitä helpottuisi, että muutamia tuotteita olisi otettu liikkeen puolelle ruoka-apuna. Kauppa ei halunne muuten ostovoimattomia ruoka-avun tarvitsijoita myymälätilan puolelle. Kassalle tulisi häslinkiä ruoka-apuna läpimenevien tuotteiden erittelystä. Ja erityisesti: mistä se ruoka-avun tarvitsija tietäisi mitä voi ottaa, mitä ei? Jos taas ne tuotteet pitäisi (kaupan työntekijän=maksaa lisätyötä) vielä merkitäkin, muut asiakkaat ei niihin koskisi pitkällä tikullakaan!

Yhteenvetona: ainakin tässä huomioiduin vaihtoehtoisin järjestelyin kulut kaupalle nousisivat sietämättömälle tasolle. Nähdäkseni 3. sektorin työ on hävikin hyödyntämisessä ruoka-apuna jokseenkin korvaamatonta.

Pekka Pylkkönen

Luettelet vain teknisiä ongelmia jotka eivät ole millään tavalla ylitsepääsemättömiä.

Ruoka-avun toimipisteet esimerkiksi ovat täysin tarpeettomia sillä kauppojen verkoston kattavuus on paljon suurempi. Lähinnä kysymys on siitä kuinka rahavirrat liikkuvat.

Petri Muinonen

On helppo olla samaa mieltä siitä, että kauppojen verkosto on suurempi kuin ruoka-avun toimipisteiden.

Esitin yllä joukon hyvin konkreettisia pulmia kauppojen kautta tapahtuvan ruoka-apujakelun suhteen. Ongelmat eivät ole niinkään teknisiä kuin asenteellisia, vahvasti taloudellisia ja organisatoorisia. Toivoisin sinun esittävän edes yhteen niistä selkeän ratkaisun ennen ongelmanasettelun leimaamista virheelliseksi

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #29

Yksi etu olisi että kaupat ovat neutraaleja ympäristöjä. Jonkun esim huumeita käyttävän pitkätukan ei ole helppo mennä helluntailaisten jonoon koska ympäristö niin miljoonan vihjeen kautta oikeastaan hyväksyy vain inkerimummot. Terveisiä läheltä nähnyt.

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #30

Sini, kommenttisi päällä lukee, että se on vastaus kommenttiini. No sitä se ei oikeastaan ole :D

Ymmärrän, ettet siihen tarkoittanutkaan vastata: tarkoituksesi oli kertoa mikä nyt voimassa olevassa järjestelyssä on pielessä. Enkä sanomaasi kiistä: riippumatta tunnustuksen väristä, tuskin kukaan erityisesti haluaa MINKÄÄN JÄRJESTÄJÄN ruokajonoon turvautua.

Olin omissa kommenteissani yrittämässä virittää keskustelua siitä, mitä esteitä on Pekan mahdolliseksi näkemälle ruoka-avun jakelulle kaupoista. Ja siitä, onko ratkaisuja näiden esteiden ylittämiseksi. Siis ratkaisuhakuista keskustelua muiden mustamaalaamisen sijasta. Mutta se tuntuu olevan täällä monelle vaikeampaa kuin vapaaehtoistyön kritiikki ilman todellisten ja toimivien vaihtoehtojen esittämistä.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #33

Kauppahan tekee jo nyt suoranaisen myyntitoiminnan ulkopuolisia toimia. Esim kerää panttipulloja ja paristoja, ottaa ysiluokkalaisia työelämän tutustumisjaksolle ja seuraa valtavaa määrää direktiivejä yms joita sen toimintaan kohdistetaan. Kaupan velvottaminen hävikkiruon jakeluun oli kuten sanoin tasapuolista. Sitä tasa-arvoa ei avoimesti ihmisarvokriittisen puolueen kanssa kietoutuneella lahkolla ole KOSKAAN mahdollista tavoittaa. Hyi sentään.

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #30

OLETETAANPA esimerkiksi ajatusleikkinä, että hävikkiin muuten menevä hyllytavara merkitään. Jos se on ilmaiseksi otettavissa, miksei sitä ottaisi kuka tahansa kaupassa kävijä? Ja jos ei ole, mistä saa haettua "luvan" ilmaisuuteen? Kuka sen myöntää? Joku ruokakorttijonoko?

Tuollaisen merkityn tuotteen ottaminen leimaa kassalla olijan ihan yhtälailla kuin leipäjonossakin, ellei pahemmin kun ympärillä on itsensä elättämään kykeneviä ihmisiä vertaisten sijasta. Maksavatkaan asiakkaat eivät siihen koskisi enää ja tämä olisi kauppiaalle menetys.

Mikä siis olisi se ratkaisu?

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #30

OLETETAANPA. että ruoka-avun jakelu olisi mahdollista suoraan kaupoista.

Avun tarvitsijat ja tarjolla oleva hävikkiaines eivät varmasti kohtaa. Kun ruoka-avuksi soveltuva hävikkiaines on kaupasta loppu, jahtaavatko puutteessa olijat lähintä kauppaa, josta sitä löytyy? Vai kehittääkö joku hyväntekijätaho ilmaisen appletin, jolla sen kaupan voi löytää (mikä vaatisi kaupalta LISÄTYÖTÄ tarjolla olevien hävikkimäärien raportoimisena = lisäkustannuksia)

Puute on alueellista ja kaupasta pois kuljettavaa logistiikkaa tarvittaisiin kuitenkin, jotta perille menevän ruoka-avun määrä ei laskisi nykyjärjestelyin saavutetusta: olisiko vaihtoehto kuljettaa tarvittava ruoka-aines toisten kauppojen jaettavaksi vai.... kas kas: ruoka-avun toimipisteeseen? ;)

Luuletteko te ihmiset, ettei näitä asioita olisi jo ajateltu läpi useampia kertoja???

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Ei poliittiselle ruoanjakelulle!

Petri Muinonen

Ja ei myös sille, että poliittisten tarkoitusperien vuoksi tyrehdytetään muiden tekemän vapaaehtoistyön tuki ja halutaan korvata se muutamalla hyvin palkatulla sosiaalitantalla, joiden vaikuttavuus ongelman ratkaisemisessa on murto-osa vapaaehtoistoimijan tekemään nähden.

Vihreät ovat tässä kunnostautuneet jo eräiden kristillisten lähetystyöjärjestöjen avun eväämisessä. Teidän politiikkaanne voi sanoa äkillisen tuen loppumisen kautta jo varmasti TAPPANEEN kolmannen maailman hädässä olevia ihmisiä. Jos kadehditte muiden vapaaehtoistoimijoiden työtä, miksette mieluummin toimi itse?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Puhutko Ohisalolle tai mulle?

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #38

Kaikille Vihreille. Ei tarvitse ottaa itseensä jos ei ole Vihreä eikä kateellinen muiden tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #39

Koska Suomen rikkaat ottaa USA mallia ja alkaa osallistua vapaaehtoistyöhön köyhimpien auttamiseksi?

Käyttäjän VesaWallenius kuva
Vesa Wallenius

Olen perehtynyt joitakin vuosia sitten likemies urani vaiheissa auttamistyöhön ja ollut siinä itsekin muutaman vuoden mukana.
Siellä näin mitä pienempi auttamisjärjestö niin sitä suoremmin apu meni avun tarvitsijoille eikä suureen kaduilla näkymättömiin järjestöjen organisaatioon tai niiden hallinnollisiin kuluihin.
Pienet olivat eturintamassa kirkkojen tunkkaisissa kellareissa ja vaatimattomissa tiloissa kun taas isommat tahot piiiloutuivat omiin isoihin punkkereihinsa ja mitä isompi järjestö sen suuremmat johtajistot ja niiden palkat ja mitä pienempi ei palkkaa ollenkaan tai vain ropoja...
Mikä riivaa vihreitä painamaan heikoimpia alas tai niiden auttajia johon nuo pienet auttajat lukeutuvat tai ovat olleet itse ensin autettavia ja nyt sitten nouseet itse auttajiksi ja todelliseksi vertaistueksi näille heikoimmille?
Minua hävettäisi ja menisin itseeni tuollaisena vihreänä loan heittäjänä joka ei selvästikään tiedä mistä puhuu vaan räävii vaan suutaan pahasti poliittisin motiivein lyödäkseen toista kuin vierasta tai poliisin hevosta!
Miksi anargistit ja äärikommunistit saavat huutaa toreilla ja lehtien toimittajina omaa polittista agendaansa ja solvata muita sekä muuttaa yrittää muuttaa lakeja niin et muut eivät saa puhua eivätkä ilmaista mielipidettään tolkun kansalaisena, mutta he saavat tehdä mitä vain ilman rajoja ja huutaa kaduilla ja hakata poliiseja ja hevosia sekä kuuluttaa televisiohaastatteluissa oikeutustaan väkivallan käyttöön poliittisissa tavoitteissaan?
Onko se niin et heidän väkivaltansa ja kiusaamisensa tuoksuu ruusuvedelle, mutta toisten pelkkä olemassa olo tai sananvapaus on hyihyi ja tuomittavaa?
Mikä on tämmöinen taho et kaikki muu kuin heidät itse tuomitaan ja haukutaan maanrakoon ja otettaisiin pois ajatteu ja sanavapaus, kutta he saavat olla kuninkaina yksinoikeudella hallitsemassa ja lyömässä muita jotka eivät alistu heidän riveihinsä?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Niikko ei taidakaan olla laupias samarialainen, vaan enempi farisealainen. Lauantaina Helsingin Sanomat paljasti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien asiantuntija-arvioiden perusteella rahoitusta on myönnetty kahdesta kilpailevasta hankkeesta selvästi heikommalle.

Rahaa ruoka-avun järjestämiseen haki kaksi hanketta, Sininauhaliitto ja Samaria. Helsingin Sanomien mukaan THL piti Sininauhaliittoa hakijoista parempana. Kansanedustaja Mika Niikolla on tiiviit siteet Samaria-yhdistykseen ja sen apuna toimiviin yhdistyksiin.

Yksi ruoka-apurahaa saaneista yhdistyksistä on Helsingin Sanomien mukaan juuri Niikon itsensä perustama Takaisin elämään -yhdistys, jolle myönnettiin 52 000 euroa. Rahaa ovat saaneet myös Takaisin elämään -yhdistyksen toiminnanjohtajan Nina Havion tämän vuoden huhtikuussa perustama Ruoka-apuyhdistysten liitto sekä Niikon vaalipäällikön Timo Valtosen johtama Joosua-missio.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Hursti:

"Ohisalo on käynyt luonani monta kertaa, tutustunut toimintaamme ja kehunut, kuinka tärkeää työtä olen tehnyt. Kolmesti hän kävi luonamme kahvittelemassa ja hän kehui meitä. Mutta nyt toisessa yhteydessä hän kirjoittaakin, kuinka emme ansaitsekaan tukea, Hursti pahoittelee."

https://www.suomenuutiset.fi/heikki-hursti-kiistan...

Toimituksen poiminnat